Verenigingsbestuur jaargang 2018-2019

Van links naar rechts: Katja Gerritsen, Olaf Krol, Merel Koning, Luuk van de Gevel, Susan Mellendijk, Ward Edelenbosch en Veronique Bongaertz.
Naam Functie emailadres
Luuk van de Gevel
voorzitter
voorzitter@utvweb.nl
Ward Edelenbosch
vicevoorzitter
vicevoorzitter@utvweb.nl
Merel Koning
secretaris intern
secretarisintern@utvweb.nl
Susan Mellendijk
penningmeester
penningmeester@utvweb.nl
Katja Gerritsen
secretaris extern
secretarisextern@utvweb.nl
Veronique Bongaertz
secretaris onderwijs
secretarisonderwijs@utvweb.nl
Olaf Krol
Algemeen Lid
algemeenlid@utvweb.nl