De Utrechtse Technische Vereniging bevind zich in het gebouw van Hogeschool Utrecht.

 

De parkeergelegenheden bevinden zich ter hoogte van de Aarhuslaan.

U kunt op de volgende manieren in contact komen met het bestuur van de vereniging:

Telefoon: 06-41166659

E-mail: bestuur@utvweb.nl

persoonlijk:

Voorzitter: Lynke Hemstra voorzitter@utvweb.nl
Vice voorzitter: Martijn Sterk vicevoorzitter@utvweb.nl
Secretaris Intern:Thiemon Delfgou secretarisintern@utvweb.nl
Penningmeester: Hein van den Brink penningmeester@utvweb.nl
Secretaris Extern: Isabel Buitendijksecretarisextern@utvweb.nl

Voor eventuele opmerkingen betreffende promotie of andere zaken die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de media commissie, kunt u zich wenden aan Algemeenlid@utvweb.nl onder vermelding van ‘Website’ gevolgd met uw onderwerp.