De Utrechtse Technische Vereniging bevind zich in het gebouw van Hogeschool Utrecht.

 

De parkeergelegenheden bevinden zich ter hoogte van de Aarhuslaan.

U kunt op de volgende manieren in contact komen met het bestuur van de vereniging:

Telefoon: 06-41166659

E-mail: bestuur@utvweb.nl

persoonlijk:

Voorzitter:Mark Brouwervoorzitter@utvweb.nl
Vice voorzitter:Veerle Reijvicevoorzitter@utvweb.nl
Secretaris Intern:Cami Taksecretarisintern@utvweb.nl
Penningmeester:Floor Zandstrapenningmeester@utvweb.nl
Secretaris Extern:Jord Krasseltsecretarisextern@utvweb.nl
Secretaris Onderwijs: Machteld Menkveldsecretarisonderwijs@utvweb.nl
 Algemeen Lid:David Harmsenalgemeenlid@utvweb.nl

Voor eventuele opmerkingen betreffende promotie of andere zaken die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de media commissie, kunt u zich wenden aan Algemeenlid@utvweb.nl onder vermelding van ‘Website’ gevolgd met uw onderwerp.