VondelING

Na jaren intensief contact op de HTS leek het een aantal Kampleiders van het U.T.V. introductiekamp leuk om dit contact na de studie voort te zetten. Dit leidde in 1995 tot het tweede nu nog actieve dispuut der U.T.V. : VondelING. Deze naam is ontstaan door een samenvoeging van Vondel, afgeleidt van de Vondellaan waar de HTS en ‘de borrelboot’ tot 1999 gevestigd waren, en de afkorting Ing., de titel van een afgestudeerde HTS’er.

20210827-Logo-VondelING-Transparent.png

Het begon allemaal met een groep van 18 personen, welke sinds 1995 is uitgegroeid tot over de 50 personen. Deze groep groeit ieder jaar met maximaal 5 personen, die in het verleden kampleider op het U.T.V. introductiekamp zijn geweest. Binnen VondelING worden jaarlijks een groot aantal vaste activiteiten georganiseerd, zoals een zeilweekend, een novemberweekend en een eerstejaarsdag. Daarnaast zijn er maandelijkse borrels, zo mogelijk in combinatie met activiteiten in onze stamkroeg ‘De Poort’ op het Ledig Erf en een aantal vaste activiteiten die ieder jaar verschillen. Zo is er ook gezamenlijk met Dispuut Osiris een gezamenlijke weekend georganiseerd, waarbij tussen de beide disputen een strijd werd geleverd in de vorm van een zeskamp. In dat allereerste weekend bleek VondelING het sterkste team te hebben en kreeg daarmee de wisselbokaal in handen.

VondelING staat bekend als een dispuut waar een zeer ontspannen sfeer hangt, waarmee het credo van de U.T.V. voortgezet wordt: niks moet, alles mag. Dat is dan ook de kracht van dit dispuut (Wrrrrouw!). Net als de U.T.V. heeft VondelING een aantal commissies waarbij op een actieve manier invulling kan worden gegeven aan de verschillende activiteiten. Ook bezit VondelING een digitale krantje, namelijk ‘De Gazet’. Elk nieuw dispuutsjaar wordt gekenmerkt door een leuk kledingstuk of attribuut zoals een sporttas, sjaal of, zoals eens voorgekomen, eigen underwear. Deze commissies worden geleidt door een bestuur bestaande uit vier of vijf personen, welke door de jaren heen een verloop van samenstelling heeft.

Het leuke aan VondelING is naast de ontspannen sfeer, de diversiteit aan mensen, waarvan de leeftijd varieert van 18 tot aan de leeftijd waar mensen zich voor gaan schamen, waarvan er reeds een aantal papa of mama zijn geworden (zie hiervoor een ander deel van de website). Zij hebben zich breed verspreidt op de Nederlandse arbeidsmarkt, of zijn de eeuwige student. Zo zijn er ook VondelING-ers die weinig affiniteit meer voelen met VondelNG, of die mischien maar eens in de paar jaar komen, dat zijn de zogenaamde ‘slapende leden’ Deze betalen geen contributie meer, maar zijn altijd welkom wanneer zij willen, want per slot van rekening is dipuut VondelING voor een heel leven!!!

Opmerkelijk aan VondelING is de samenstelling; ondanks het technische aspect van de Hogeschool, bestaat VondelING toch uit meer vrouwen dan mannen!!!